Güncel Duyurular
Kongre Kurulları
KURULLAR
Kongre Başkanı
 
Prof. Dr. İbrahim Ethem GÜLER Karabük Üniversitesi
 
Kongre Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Çağrı SEL Karabük Üniversitesi
 
Onur Kurulu
Prof. Dr. Fatih KIRIŞIK Karabük Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muharrem DÜĞENCİ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK Türk Ergonomi Derneği Başkanı
 
 
Kongre Sekreteryası
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziyaeddin BULUM Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul BAYRAKTAR Karabük Üniversitesi
Arş. Gör. Muammer DOLMACI Karabük Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammed Zahid KOÇ Karabük Üniversitesi
 
 
Kongre Düzenleme Kurulu
 
Prof. Dr. Ahmet Kürşad Türker Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman Ersöz Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ziyaeddin BULUM Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Sami KÖKTEN Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ÜNVER Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZCAN Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul BAYRAKTAR Karabük Üniversitesi
Arş. Gör. Muammer DOLMACI Karabük Üniversitesi
Arş. Gör. Muhammed Zahid KOÇ Karabük Üniversitesi
Dr. Altan KOLTAN Koltana Ergonomi
 
 
Danışma Kurulu
 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK Türk Ergonomi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Fenerbahçe Üniversitesi
Prof. Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA Uşak Üniversitesi
 
 
Bilim Kurulu
 
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Akın MARŞAP İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ORAL Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan Özgür TOY Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Behice DURGUN   Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Berna ULUTAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Burak BİRGÖREN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. B. Burak KAPTAN Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan EROL   KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun KAYA Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Kılıç DELİCE             Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Emin KAHYA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih YAPICI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Fazilet N. ALAYUNT Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gülüşan ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. H. Hulusi ACAR İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir ÖZKAYA  Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN   Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa GÜNAY Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURT Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR    Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan KORHAN Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. R. Nesrin DEMİRTAŞ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk ARSLAN Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Serap ULUSAM SEÇKİNER Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ Fenerbahçe Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ERSÖZ Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer EREN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Tülay ZORLU Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk TÜREN OSTİM Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Velittin KALINKARA Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Yılmaz KAYA Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Burhan SELÇUK Karabük Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru YAZGAN Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Fuat ŞİMŞİR Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Gülin Feryal CAN Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Hacı Mehmet ALAKAŞ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Onur ÜLKER Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Sait M. SAY Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Demet GÖNEN Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Osman ENGÜR İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYA Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba TUNACAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 2 | Bugün: 19 | Bu Ay: 651 | Bu Yıl: 2476 | Toplam: 2476