Güncel Duyurular
Kongre Konuları
Değerli katılımcılar, bilindiği üzere Ergonomi, “İnsanın anatomik ve antropometrik özelliklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak; yerleşim ve ortam değişkenlerinin etkisi ile oluşan, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik reaksiyonlara göre, insan-makine-ortam uyuşumunun temel kuramlarını araştıran çok disiplinli bir bilim dalıdır.” Bu bağlamda, 30. Ulusal Ergonomi Kongresi; tarım, endüstri, maden, sağlık, eğitim, sanat vb. ilgili tüm sektörleri ve bu sektörler içerisinde yer alan her türlü meslek ya da koşulu inceleyen tüm bilim disiplinlerini kapsamaktadır. Bu geniş kapsam içerisinde yürütülen ve kongremize sunulan çalışmalar, aşağıda sıralanan ana konu başlıklarına göre sınıflandırılarak, oturumlar planlanacaktır.  

Fiziksel Ergonomi: 
Anatomi ve antropometri, İnsan fizyolojik, biyomekanik özellikleri, biyomedikal tasarımlar, iş ve enerji tüketimi, çalışma duruşları vb.

Bilişsel Ergonomi: 
Zihinsel süreçlerin incelenmesi ve bireyler ile sistemin diğer unsurları arasındaki ilişkiler, stres, zihinsel baskı, zihinsel beceriler, psikoloji, sosyoloji, insan-bilgisayar etkileşimi, eğitim

Organizasyonel ve Yönetsel (Makro) Ergonomi: 
Kurum politikalarına ilişkin sistem optimizasyonu, iletişim, kalite yönetimi, örgütsel faktörler, ekip çalışmaları ve senaryoları, kaynak yönetimi, çalışma süreleri, rotasyon ve molalar.

Çevresel Ergonomi: 
Doğal ve makine kaynaklı çevresel koşullar; ses, titreşim, aydınlatma, termal konfor, toz, kimyasallar, renk, radyasyon vb.

Düzeltici ve Önleyici Ergonomi: 
Çalışma ortamlarının ergonomik risk analizleri, sorunların belirlenmesi, düzeltici önlemler ve çözümlerin geliştirilmesi, tasarımlar. Çalışanların ergonomik farkındalıklarına yönelik uygulamalar

Özel İhtiyaçların Ergonomisi: 
Engelli, yaşlı ve özel ihtiyacı olan insanlar, sporcular, sanatçılar için alternatif yaklaşım ve tasarımlar

İletişimsel Ergonomi: 
Sosyo-teknik anlamda çalışma yeri ve insan ilişkilerinin optimizasyonu, Makine-insan arasında ve çalışanlar arasında iletişim sistem ve arayüzleri tasarımı, mikro ergonomi, uygulamalar; mesajlar, görsel panolar, güvenlik işaretleri, operasyonel öğeler, grafikler

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ergonomi: 
Kentsel düzeyde ergonomi, çevre dostu yapılaşma ve peyzaj

İş Sağlığı ve Güvenliği: 
İş kazaları, meslek hastalıkları, risk değerlendirme, ilgili kanun ve yönetmelikler

Afet Yönetimi ve Ergonomi:
Afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklere uygun ergonomik önlemlerin alınması, afet risk haritalarının ve yönetim planlarının insan merkezli olarak oluşturulması

Ergonomi ve Yapay Zeka:
İmalat ve hizmet sektöründe iş güvenliği ve ergonomi odaklı yapay zeka uygulamaları, yapay zeka kullanarak işyerlerinde risk yönetimi ve güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak için yapay zekanın kullanımı, yapay zeka destekli iş süreçlerinin çalışanların sağlığı ve verimliliği üzerindeki etkisi, farklı sektörlerde yapay zeka uygulamaları
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 20 | Bu Ay: 652 | Bu Yıl: 2477 | Toplam: 2477