Güncel Duyurular
bildiri gönderimi sayfası

Bildiri Özeti Gönderim Koşulları

 

 • Bildiri özeti gönderebilmek için BİLDİRİ SİSTEMİNE kayıt olmak gerekmektedir. Kongreye kayıt yaptırmak için web sitesinden KAYIT sayfasından kayıt
yaptırmak gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri çevrimiçi gönderilecektir. Posta, faks, e-posta vb. ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olabilir.
 • Sistemde bildiri özeti için ayrılan alan 150 ve 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. 150 kelimeden kısa ve 500 kelimeden uzun özetlerin sisteme kaydedilmesi
mümkün olmayacaktır.
 • Çevrimiçi bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler, kongrenin elektronik bildiri kitabında aynen yer alacağı için yazım hatalarına özellikle dikkat edilmeli,
özetlerde sembol ve atıf kullanılmamalıdır. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiri özetleri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

 

 • Bir katılımcı en fazla bir bildiri sunabilir.
 • Sunumlar Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sunum süresi, 5 dakikası soru ve tartışmalara ayrılmak üzere, toplam 20 dakikadır.


Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi ve Programda Yer Alması

 

 • Değerlendirmeler sonucunda bildiri özeti sahiplerine kabul yazısı gönderilecektir.
 • Bildiri özetlerinin kongre elektronik bildiri kitabında yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

30. Ulusal Ergonomi Kongresinde sunulan bildiriler, bildiri özetleri kitabında basılacaktır.Kongremize bildiriyle katılmak için 30 Temmuz 2024 tarihine kadar
belirtilen formata uygun özetin bildiri kabul sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 
Bildiri özetleri çift hakem sürecinden geçtikten sonra en geç 15 Eylül 2024 
tarihinde sonuçlar hakem yorumlarıyla birlikte bildiri sahiplerine duyurulacaktır. 
Gerekli düzeltmelerin yapılması ve gerek görüldüyse yeni hakem değerlendirmesi
süreci sonrasında kesin sonuçlar en geç 
15 Eylül 2024 tarihinde açıklanacaktır.

 

Bildiri göndermek için tıklayınız.

Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 17 | Bu Ay: 649 | Bu Yıl: 2474 | Toplam: 2474